NettskjemaSpørreskjema, påmeldinger og bestillinger
Nettskjema

Nettskjema er Norges sikreste og mest brukte datainnsamlingsverktøy. Bruken strekker seg fra forskning til administrative oppgaver som påmeldinger, evalueringer og annen datafangst.

Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver

Et verktøy for utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og datainnsamling på nett for universitets- og høyskolesektoren.

Sikkerhet og personvern

Det stilles høye krav til informasjonssikkerhet, det vil si at blant annet skjemaer kan settes opp for kryptert levering til sikker lagring i TSD.

God brukeropplevelse

Nettskjema er universelt utformet og skal være tilgjengelig for alle. Tjenesten er enkel i bruk og alle deler av Nettskjema er selvbetjent.

Nettskjema-Diktafon

Nettskjema-diktafon er fritt tilgjengelig for alle som har Nettskjema. Mobilappen kan ta opp lyddata som lagres i et Nettskjema. Appen er designet for å samle inn persondata av særlige kategorier og kan brukes i forskning.

Dette skjer i Nettskjema

Motta nyhetsbrev

Gå til påmelding

Noen av de som bruker Nettskjema

NTNU, FHI, OsloMet og BI