Nettskjema

Nettskjema.no er Norges sikreste og mest brukte løsning for datainnsamling til forskning. Denne tjenesten er brukt av alt fra sykehus, til undervisningsinstitusjoner og private bedrifter.

Mangfoldig datainnsamling

Et verktøy for utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og datainnsamling på nett for universitets- og høyskolesektoren.

Fleksibel datafangst

Nettskjema har flere elementer som gjør at du kan få svar på det du lurer på, på din måte. Vi har også nye funksjoner under utvikling som vil være klare mot slutten av 2022.

Inkluderende brukeropplevelse

Nettskjema er universelt utformet og skal være tilgjengelig og lett å bruke for alle. Store deler av Nettskjema er selvbetjent, som forenkler og forbedrer brukeropplevelsen.

Audio/visuell datafangst

Alle som har tilgang til Nettskjema, får automatisk tilgang til mobilappene Nettskjema-Diktafon og Nettskjema-Bilde. Disse tilrettelegger for at du kan samle inn og lagre data også på lyd og bilder.

Sikker datalagring

Vi møter de høyeste krav til sikkerhet for den informasjonen som behandles i Nettskjema. Enten i Nettskjema selv eller i tilkobling til kryptert levering til TSD.

Enkel analyse

I Nettskjema har vi en innebygd funksjon som gir deg tilgang til en webrapport med ferdiganalyserte tall for de dataene du har samlet inn. Disse svarene er også enkle å laste ned til viderebehandling i både Excel og SPSS.

Noen av de som bruker Nettskjema

NTNU, FHI, OsloMet og BI