Nettskjema Spørreskjemaer, påmeldinger og bestillinger
Menu

Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema


 1. Nettskjema kan brukes til innsamling av informasjon av alle som har en UiO-bruker og eksterne samarbeidspartnere som har skrevet en databehandleravtale med Nettskjema eller TSD.

 2. Nettskjema skal ikke brukes til langtidslagring av data. Når et skjema ikke lenger mottar nye data, skal data slettes i Nettskjema. Data som er samlet inn, skal – dersom det skal tas vare på - lastes ned og oppbevares på et egnet sted eller at data sendes direkte til et prosjekt i TSD.

 3. Persondata skal slettes fra skjema innen 12 måneder etter at siste besvarelse ble levert. Der dette ikke har blitt gjort vil persondata bli slettet fra skjema. Du blir varslet om dette på e-post i forkant. Data som er levert til TSD blir ikke berørt av dette.

 4. Skjema som ikke har mottatt svar på 12 måneder vil automatisk bli stengt for å motta nye svar.

 5. Bruk av Nettskjema forutsetter at du har gjort deg kjent med reglementet for bruk av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo.

 6. All behandling av personopplysninger, ved bruk av nettskjema, skal være i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven (se retningslinjer for ansvarlig datainnsamling og skjemabruk på nett). Har du spørsmål om behandling av personopplysninger, se Personvern ved UiO.

 7. Brukerne av Nettskjema har selv ansvar for å sette seg inn i endringer i Personvern og vilkår for bruk. Ved endring av vilkårene vil det bli lagt inn en melding om dette i meldingstjenesten for Nettskjema.

 8. I Nettskjema lagrer vi følgende personopplysninger:

  1. Brukernavn, fullt navn og e-postadresse til de som oppretter og redigerer et skjema.

  2. Informasjon om hvilke tilganger en bruker har og hvilke endringer som er gjort i skjemaet.

  3. Informasjon om den som besvarer et skjema

   • Kun data som vises til respondent lagres sammen med besvarelsen. I skjema med innlogging eller direktelenke fra epost, kan spørmål om e-postadresse, navn og brukernavn autoutfylles. Det lagres også tidspunkt for levering for ikke-anonyme svar.

   • I skjema som er anonymisert blir det kun lagret om en person har svart på et skjema eller ikke. Det er da ikke mulig å koble personen mot det leverte skjemaet.

Se kommentarutgave til Personvern og vilkår for bruk av Nettskjema.

Avbryt